Ekin Yazın Dostları

Kitap Okurlarının Buluşma Noktası

Balthazar / İskenderiye Dörtlüsü 2 (Lawrence Durrell)

Posted by sinaniy 22 Şubat 2016

balthazar - lawrence durrellAnkara 2. Grup Nisan 2016

Ünlü İngiliz yazarı “Lawrence Durrell”in dört kitabından oluşan “İskenderiye Dörtlüsü”nün ikinci kitabı.

Bilindiği gibi “İskenderiye Dörtlüsü”, 1960’lı yıllarda İngiliz romancılığında büyük yankılar uyandırmış, kısa sürede dünya dillerine çevrilmişti. “Durrell”ın bu dörtlüde anlattığı sevgi ilişkileri, yalnızca erkek-dişi ilişkisi olarak kalmaz.

Bir dörtlünün ikin­ci­si olan bu ro­man Justine’in bir de­va­mı değil, ana ba­ba bir kar­de­şi­dir. Bu ro­man­da­ki ki­şi­ler ve du­rumlar baştan so­na düşsel­dir, an­latıcının ki­şi­liği de öyle. Düşsel­lik bakımından kent de on­lar­dan aşağı kal­maz.

Çağ­daş ede­bi­yat artık önümüze “Üç Bir­lik” di­ye bir şey çı­kar­mıyor, bu yüzden ben de bi­li­me yönel­dim, bi­çi­mi­ni görece­lik öner­me­sin­den alan dört katlı bir ro­manı ta­mam­la­ma­ya çalı­şı­yo­rum. Üç ölçek uza­ma karşılık bir ölçek za­man: İşte bu süre­min har­cında bu­lu­nan­ların re­çe­te­si böyle. Dört ro­ma­na bu ölçü uy­gu­landı. Ama ilk üçü, bir di­zi oluştu­ra­cak bi­çim­de bir­bir­le­ri­ni izle­me­yip uza­ma yayıldılar (“de­vamı” sözcüğü ye­ri­ne “kar­deş” söz­cüğünün kul­lanılmasının ne­de­ni bu). Üst üste, iç içe ol­ma­­ ları tam an­lamıyla uzam­sal ilişki­den kay­nak­lanıyor. Za­man durdu­rul­muş du­rum­da. Za­manı yalnızca dördüncüsü ve­re­cek ve öte­ki­le­rin ger­çek de­vamı ola­cak.

Göre­li­lik­te özne nes­ne ilişki­si çok önem­li­dir, bu bakımdan ro­manı hem öznel hem de nes­nel bi­çem­le­re yönelt­me­ye çalıştım. Üçün­cü bölüm Mountolive düpedüz doğalcı ro­man ge­le­neğin­de yazıldı. Justine ile Balthazar’ın an­latıcısı ora­da bir nes­ne, ya­ni bir ro­man ki­şi­si olu­yor. Ge­rek Pro­ust’un ge­rek­se Joy­ce’un yönte­miy­le bu­nun bir il­gi­si yok – çünkü on­lar ben­ce Berg­son’un “Süre”si­ni açıkla­yan ör­nek­ler,“Uzam Za­man”ı değil.

Ki­tabın ana so­ru­nu çağ­daş se­vi ilişki­si­nin araştırılması.

L.D. Ascona, 1957

Reklamlar

Bir Yorum Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s